zo leren kinderen sociaal gedrag.nl

Michèle Kuipers – orthopedagoge

Voor wie & vergoeding

Bij zolerenkinderensociaalgedrag.nl worden kinderen en jongeren begeleid met autisme spectrum stoornissen, een verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ook ADHD. Er zitten geen grenzen aan de leeftijd of intelligentieniveau van je kind of de jongere. In de begeleiding sluit ik namelijk aan bij de interesses en het niveau van je kind. Ik woon in Arnhem en mijn werkgebied bevindt zich in een omliggende straal van circa 60 kilometer. Wanneer je verder weg woont kunnen we overleggen wat mogelijk is.

Vergoeding

De kosten voor een kortdurend of langer traject kunnen worden betaald uit een PGB indicatie Begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg of Jeugdwet.